Progresívne šošovky Hoyalux iD

„FreeForm technológia znamená prielom vo vývoji nových druhov multifokálnych šošoviek. Výroba progresie s presnosťou na jednu desatinu mikrometra v rôznych osiach umožňuje optimalizáciu s vysokým stupňom personalizácie. Napriek spomenutému pokroku si používatelia bežne dostupných FreeForm šošoviek ešte vždy zvykajú na rušivé deformácie a vlnenie obrazu, aj keď oveľa ľahšie než pri „klasických“ multifokáloch. Uvedením šošoviek Hoyalux iD posúva firma HOYA pomyselné hranice prirodzeného videnia, komfortu a personalizácie ešte ďalej. Úspech spočíva v patentovo chránenom rozložení progresie na obe plochy šošoviek prostredníctvom integrovaného obojstranného dizajnu.“ – Výber z tlačovej správy Hoya Corporation


Personalizácia, technológia, kvalita a spokojnosť.

Všetko z jednej „rodiny“.


V dnešnej dobe majú používatelia multifokálov nadpriemerné nároky. Od okuliarov očakávajú nielen účinnú nápravu videnia, ale tiež prínos pri dosahovaní osobných cieľov a prispôsobenie sa ich životnému štýlu. Vyžadujú tiež možnosť výberu zo širokej ponuky produktov, profesionálne poradenstvo a osobnú starostlivosť. To je hneď niekoľko dôvodov, prečo si multifokálne šošovky Hoyalux iD získali dôležité miesto v ponuke moderných očných optík na celom svete.

Produkty Hoyalux iD ponúkajú vašim zákazníkom široké a stabilné videnie na všetky vzdialenosti pri minimálnom skreslení. Sú dostupné v štyroch vyhotoveniach, takže ľahko vyhoviete požiadavkám každého klienta. Aj keď všetky pochádzajú z jednej „rodiny“, podobne, ako pri súrodencoch, každý iD dizajn má svoje jedinečné vlastnosti. Spoločnou „DNA“ je technológia FreeForm, ktorá zaručuje rýchlu adaptáciu zákazníka na nové progresívne šošovky. Je to aj vďaka širokému zornému poľu bez skreslení a vzájomnej súhre medzi videním do diaľky a na blízko.

Jedinečný obojstranný dizajn

Základným stavebným prvkom iD šošoviek je jedinečná obojstranná progresia, pri ktorej je hodnota adície rozdelená na vertikálnu a horizontálnu zložku.

Obidve zložky sú umiestnené v optimálnej polohe s ohľadom na rotáciu oka: vertikálna zložka na prednej ploche (ďalej od oka) tak, aby krátky a efektívny nárast dioptrie zabezpečil rýchlu interakciu pri prechode medzi diaľkou a blízkom. Horizontálna zložka na zadnej ploche (bližšie k oku) zaručuje minimálne skreslenie a najširšie možné zorné pole.


Neopísateľná skúsenosť: vyskúšajte a uveríte

Kľúčovou technológiou pre výsledný výnimočný komfort šošoviek Hoyalux iD je „Balance View Control“ (Kontrola rovnováhy videnia). Tento jedinečný koncept eliminuje pocity z tzv. plávania obrazu, ktoré bývajú zapríčinené kontinuálnymi zmenami dioptrie progresívnych šošoviek a vznikajú pri pohybe v priestore alebo pri dynamických zmenách pohľadu.

Väčšina používateľov progresívnych šošoviek vníma tento efekt obzvlášť negatívne pri chôdzi po schodoch alebo pri šikmom pohľade cez perifériu šošovky. Pocit nerovnováhy a nestability môže užívateľom privodiť nepohodu a ťažkosti pri priestorovej orientácii. Technológia „Balance View Control“ dokáže vyhodnotiť a skorigovať chyby zobrazenia pri statických a dynamických vnemoch, vďaka čomu garantuje stabilné a komfortné videnie.

FreeForm, posledný dotyk

iD FreeForm je posledným krokom pri tvorbe šošoviek Hoyalux iD.

Precízna technológia brúsenia a leštenia s presnosťou na 0,1 m sa postará o výslednú dokonalú kvalitu vyrobenej multifokálnej šošovky. Všetky šošovky Hoyalux iD sú vyrobené technológiou FreeForm s dôrazom na ich individuálny dizajn pre konkrétneho zákazníka.

 

Comments are closed.