Danae Vision

HOYA MYSTYLE V+

Každý zákazník, ktorý potrebuje riešiť kvalitu zraku, je jedinečný svojimi individuálnymi parametrami, životným štýlom, preferenciami a skúsenosťou s okuliarmi. V ideálnom svete by ste mali pri výbere vhodných okuliarových šošoviek všetky tieto údaje zohľadniť. A práve iD MyStyle vám to umožní. Je to naozaj výnimočný člen „rodiny“ Hoyalux iD.

Najvyšší stupeň personalizácie

Presne zadefinované subjektívne merania významnou mierou prispievajú k výslednému dizajnu šošovky iD MyStyle. Stabilizácia individuálnych odchýlok vo všetkých vizuálnych rovinách predchádza výrobe unikátnej šošovky s najvyššou kvalitou 3D videnia „šitej“ na mieru vášho oka. Aby ste sa rozhodli správne, informujte sa u svojho predajcu na interaktívny program MyStyle iDentifier, ktorý vám krok po kroku pomôže so zadávaním parametrov a výberom správneho typu individualizovaného dizajnu.

Na základe hodnôt refrakcie, parametrov rámu, typu predošlých šošoviek a životného štýlu vyhodnotí najvhodnejší dizajn z 9 profilov konštrukcie multifokálnej šošovky. Vybraný dizajn sa dodatočne optimalizuje na refrakčné hodnoty a parametre rámu. V podstate z neobmedzeného počtu variant je vypočítaný a následne vyrobený pár individualizovaných šošoviek na 100 % „ušitých“ na mieru vášho oka.

Charakteristika Hoyalux iD MyStyle

  1. Najvyšší stupeň individualizácie multifokálnej šošovky.
  2. Individuálne parametre použité pri kalkulácii dizajnu: hodnoty refrakcie, parametre rámu, typ predošlých šošoviek, subjektívne hodnotenie spokojnosti ich užívateľa a životný štýl.
  3. Prirodzené a ostré 3D videnie na všetky vzdialenosti a do všetkých smerov.
  4. Stabilita vnímania obrazu pri všetkých aktivitách.
  5. Hladká a rýchla interakcia medzi všetkými vzdialenosťami.
  6. Rýchla a spontánna adaptácia.