Danae Vision

KONTAKT

DANAE VISION s.r.o.

Dolné Rudiny 29
010 01 Žilina

DANAE CZ s.r.o.

PPL depo 07, ul. F. a A. Ryšových 1168/21
721 00 Ostrava

Kontaktný formulár:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Plnenie povinností vyplývajúcich z §7 odst. 1 Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch (zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu) zabezpečujeme vo vlastnej réžii.