Danae Vision

EDÍCIA 45+

Multifokálne interiérové šošovky pre najvyšší zrakový komfort

Ľudia sa viac ako kedykoľvek predtým pozerajú na blízke a stredné vzdialenosti. Bez korekcie zraku vhodnými šošovkami si môžu ľahko privodiť príznaky digitálnej únavy očí, ako sú bolesti krku, hlavy alebo rozmazané videnie.

Nové portfólio interiérových šošoviek HOYA pokryje všetky druhy aktivít v interiéri. Jednotlivé typy šošoviek disponujú širokým zorným poľom optimalizovaným na najviac používané vzdialenosti. Spolu s párom štandardných multifokálov poskytnú vašim zákazníkom kompletné riešenie ich zrakových potrieb.

Vidieť lepšie znamená pracovať lepšie

Správne nástroje pre prácu môžu skutočne znamenať rozdiel. Rovnako ako je ergonomická stolička pohodlnejšia pre prácu za písacím stolom, môžu interiérové šošovky prispieť ku komfortnému videniu pri práci doma alebo v kancelárii.

Zákazníci si často neuvedomujú, že interiérové šošovky navrhnuté špeciálne pre oblasť stredného a blízkeho videnia im môžu uľahčiť a spríjemniť prácu.

Najmä pri činnostiach, ktoré si vyžadujú veľa preostrovania a koncentrácie na blízko a na stredné vzdialenosti, môžu zabezpečiť správne držanie tela a výrazne zlepšiť celkový komfort na pracovisku.

Charakteristika nového portfólia