Bližšie informácie nájdete v produktových brožúrach PanoraMAXPanoraMAX Individual a PanoraMAX+.